1. Administratorem Danych jest Lebkuchen i Sędziak Lekarska Spółka Partnerska z siedzibą w Kosakowie przy ul. Żeromskiego 51 . 2. Inspektorem Ochrony Danych ( IOD ) jest : Piotr Kowalski nr tel. : 507 254 032 e-mail : piotr.kowalski@bhpnpd.pl 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług medycznych. 4. Dane osobowe…

UWAGA!!!! OD 22.07.2019-30.08.2019 W KAŻDY CZWARTEK PORADNIA DZIECIĘCA CZYNNA OD 8.30 DO 15.00 UWAGA!!!! DNIA 16.08.2019/PIĄTEK/ PRZYCHODNIA CZYNNA OD 7.00-14.00.NAGŁE ZACHOROWANIA PRZYJMUJE PRZYCHODNIA ,,ŚRÓDMIEŚCIE”ŻWIRKI I WIGURY W GDYNI. BUDYNEK OBOK POGOTOWIA

DR MARTA SĘDZIAK BĘDZIE NA URLOPIE 1.08.2019-16.08.2019.ZASTĘPSTWO PEŁNIĆ BĘDZIE LEKARZ WŁADYSŁAWA BIELECKA- RYCIO. OD 22.07.2019-30.08.2018.07.2019 PEDIATRA TERESA LASEK- JAROSIEWICZ BĘDZIE NA URLOPIE. W PORADNI DZIECIĘCEJ PRZYJMUJE DR MAGDALENA LEBKUCHEN DZIECI ZDROWE DZIECI CHORE PONIEDZIAŁEK-8.30-10.30 PONIEDZIAŁEK 11.00-17.30 WTOREK 8.30-10.30 WTOREK 11.00-17.30 ŚRODA 16.00-17.30 ŚRODA 10.30- 15.00 CZWARTEK 8.30-15.00 PIĄTEK 10.30-17.30 Aktualny grafik na w/w okres w…

Młodzież urodzona w 2000 r  zapisana do przychodni w Kosakowie proszona jest o zgłaszanie się na obowiązkowe szczepienia p/tężcowi.

© 2018 - Nautil.pl oraz Crenet.pl