Logo NZOZ
Rejestracja:
58 679 13 23
509 382 782
Stomatologia:
798 816 649
E-mail: nzozkosakowo@wp.pl

Konkurs na wykonanie aplikacji

Przychodnia LEBKUCHEN I SĘDZIAK. LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ogłasza konkurs na wykonanie aplikacji, która umożliwi realizację poniższych usług w zakresie organizacji pracy w placówce medycznej:

Oprogramowanie:

 • rejestrację danych o udzielonym świadczeniu medycznym
 • moduł do tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej EDM i możliwość jej zaindekso-wania w krajowym systemie P1
 • moduł do zarządzania grafikami pracy personelu medycznego placówki
 • moduł umożliwiający analizę oraz weryfikację wprowadzonych świadczeń medycznych
 • moduł umożliwiający rozliczanie udzielonych świadczeń
 • moduł umożliwiający generowanie raportów statystycznych i analitycznych
 • moduł umożliwiający obsługę zleceń elektronicznych w zakresie pracy laboratorium (integracja z laboratorium)
 • Oprogramowanie do sprzętu teleinformatycznego:
 • moduł umożliwiający elektroniczne uwierzytelnianie dokumentów oraz podpisywanie zgód za po-mocą tabletu, zintegrowany z aplikacją gabinetową wraz z konfiguracją i szkoleniem dla persone-lu medycznego
 • moduł do archiwizacji danych medycznych zintegrowany z aplikacją gabinetową wraz z konfigu-racją i szkoleniem dla personelu medycznego
 • usługa hostingu danych na 12 miesięcy

Oferta musi zawierać kwotę brutto za wykonanie modułów oraz koszt licencji na ich użytkowanie w skali roku, a także inne ewentualne dodatkowe koszty (wdrożenie, szkolenie itd.).

Zainteresowane firmy, które są w stanie spełnić powyższe wymagania przeprowadzone na podstawie szacowania potrzeb placówki prosimy o kontakt mailowy: nzozkosakowo@wp.pl