Logo NZOZ
Rejestracja:
58 679 13 23
509 382 782
Stomatologia:
798 816 649
E-mail: nzozkosakowo@wp.pl

Szczepienia

Proszę o umówienie dzieci na zaległe szczepienia rocznik :                                                  W 2024 roku prosimy zapisywać dzieci na szczepienia po urodzinach dzieci

2004                                                                                                                                                                   ROCZNIK  2019 –  TĘŻEC,  BŁONICA,  KRZTUSIEC,  MMR

2009                                                                                                                                                                   ROCZNIK  2011  –  TĘŻEC,  BŁONICA,  KRZTUSIEC

2013                                                                                                                                                                   ROCZNIK  2006  –  TĘŻEC,  BŁONICA

2017

których nie dokonano w 2022r.

Proszę o umówienie dzieci na zaległe szczepienia roczniki:

2018  –   DTP,  IPV,  MMR

2010  –   TĘŻEC,  KRZTUSIEC

2005  –   TĘŻEC

których nie dokonano w 2023r.

REJESTRACJA  TELEFONICZNA  LUB  OSOBISTA.