Logo NZOZ
Rejestracja:
58 679 13 23
509 382 782
Stomatologia:
798 816 649
E-mail: nzozkosakowo@wp.pl

Informacje dot. zasłaniania nosa

Opublikowane w Dz.Ustaw  rozporządzenie Rady Ministrów przedłuża

                      OBOWIĄZEK  ZAKRYWANIA UST I NOSA W ZAKŁADACH SŁUŻBY ZDROWIA /szpitale,przychodnie/ DO

                                                           30.06.2023