Logo NZOZ
Rejestracja:
58 679 13 23
509 382 782
Stomatologia:
798 816 649
E-mail: nzozkosakowo@wp.pl
Strona główna » Projekty Unijne

Projekty Unijne

Jesteśmy Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich.

Nasza placówka otrzymała Grant na rozbudowę systemu gabinetowego oraz zakup sprzętu teleinformatycznego, które umożliwiają tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenia e-usług.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 99 589 028,57 zł.

Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ w zakresie świadczenia e-usług, integracji z systemem e-zdrowia oraz usprawnienie udzielania świadczeń.

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1029-e_uslugi_poz.html 

 

Przychodnia LEBKUCHEN I SĘDZIAK. LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ogłasza konkurs na wykonanie aplikacji, która umożliwi realizację poniższych usług w zakresie organizacji pracy w placówce medycznej:

Oprogramowanie:

 • rejestrację danych o udzielonym świadczeniu medycznym
 • moduł – komunikacja pacjenta, osoby niepełnosprawnej z placówką POZ (strona internetowa)
 • moduł do tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej EDM i możliwość jej zindeksowania w krajowym systemie P1
 • moduł do zarządzania grafikami pracy personelu medycznego placówki
 • moduł umożliwiający analizę oraz weryfikację wprowadzonych świadczeń medycznych
 • moduł umożliwiający rozliczanie udzielonych świadczeń
 • moduł umożliwiający generowanie raportów statystycznych i analitycznych
 • moduł umożliwiający obsługę zleceń elektronicznych w zakresie pracy laboratorium (integracja z laboratorium)

Sprzęt teleinformatyczny:

 • serwer do archiwizacji danych
 • UPS – urządzenie do podtrzymywania zasilania infrastruktury komputerowej wraz z oprogramowaniem
 • laptop
 • zestaw komputerowy wraz z monitorem
 • tablet – urządzenie wraz z czytnikiem do uwierzytelniania dokumentów/udzielania zgód wraz z oprogramowaniem
 • urządzenie wielofunkcyjne – zapewniające funkcję drukarki, ksero oraz skanera wraz z oprogramowaniem
 • router

Oprogramowanie do sprzętu teleinformatycznego:

 • moduł umożliwiający elektroniczne uwierzytelnianie dokumentów oraz podpisywanie zgód za po-mocą tabletu, zintegrowany z aplikacją gabinetową wraz z konfiguracją i szkoleniem dla persone-lu medycznego
 • moduł do archiwizacji danych medycznych zintegrowany z aplikacją gabinetową wraz z konfiguracją i szkoleniem dla personelu medycznego
 • usługa hostingu danych na 12 miesięcy

Oferta musi zawierać kwotę brutto za wykonanie modułów oraz koszt licencji na ich użytkowanie w skali roku, a także inne ewentualne dodatkowe koszty (wdrożenie, szkolenie itd.).

Zainteresowane firmy, które są w stanie spełnić powyższe wymagania przeprowadzone na podstawie szacowania potrzeb placówki prosimy o kontakt mailowy: nzozkosakowo@wp.pl