Logo NZOZ
Rejestracja:
58 679 13 23
509 382 782
Stomatologia:
798 816 649
E-mail: nzozkosakowo@wp.pl
Strona główna » RODO

RODO

  1. Administratorem Danych jest Lebkuchen i Sędziak Lekarska Spółka Partnerska z siedzibą w Kosakowie przy ul. Żeromskiego 51.
  2. Inspektorem Ochrony Danych ( IOD ) jest: Piotr Kowalski nr tel. : 507 254 032 e-mail : piotr.kowalski@bhpnpd.pl
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług medycznych.
  4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
  8. Podanie danych osobowych w zakresie : imienia, nazwiska oraz nr Pesel jest wymogiem warunkującym możliwość wykonania usługi medycznej. Niezrealizowanie ww. wymogu będzie postawą do odstąpienia od realizacji usługi medycznej.
  9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Załączniki