Logo NZOZ
Rejestracja:
58 679 13 23
509 382 782
Stomatologia:
798 816 649
E-mail: nzozkosakowo@wp.pl

Urlopy

dr T. Lasek-Jarosiewicz

dr M. Lebkuchen   od 15-04-2024   do   17-04-2024

dr M. Sędziak

dr A. Wereszczyńska